Hur man claimar

Här har du en guide på hur man claimar på survival.

  1. Det första du gör för att claima ditt ställe är att antingen skriva /claim eller sätta ut en kista. På detta sättet claimar du en chunk (16×16 blocks).
  2. För att göra din claim större måste du använda en guldspade.
  3. Du kan slå på marken med en pinne i din claim för att se var hörnen på din claim är.
  4. För att sedan göra claimen större så använder du guldspaden och klickar på ena hörnet och sedan klickar du igen på marken där du vill flytta det hörnet.
  5. Du kan inte claima hur mycket som helst, för att se hur många block du kan claima skriver du /claimsinfo. Du får mer claimblocks genom att spela eller köpa rank!
  6. När du claimat är det viktigt att du sätter home så du ej tappar bort din claim. Detta gör du genom /sethome. Som ny spelare kan du endast ha 1 home.
  7. Om du vill ta bort ditt home skriver du /delhome.
  8. För att komma till ditt hem skriver du /home.
  9. Om du köper rank kan du ha fler homes och därmed namnge dem. För att skapa flera homes skriver du /sethome <namn>. För att ta bort ett speciellt home skriver du /delhome <namn> och för att gå till ett speciellt home skriver du /home <namn>.