Spam:

Straff: tillsägelse -> mute 1h -> mute 24h -> ban 2d -> mute perm

Förklaring: Spam är när en spelare skickar samma meddelande flera gånger. Spam av synliga kommandon är spam.

 

Caps:

Straff: tillsägelse -> mute 30m -> mute 1h -> mute 24h

Förklaring: Caps är när en spelare skickar ett meddelande med endast versaler/stora bokstäver (ABC).

 

Flöde:

Straff: tillsägelse -> mute 1h -> mute 24h -> ban 2d -> mute perm

Förklaring: Flöde är när en spelare t.ex. använder samma bokstav flera gånger (heeeeeeeeeeeeeeeej).

 

Ovårdat språk:

Straff: tillsägelse + mute 30min -> mute 2h -> mute 12h -> ban 2d ->mute perm

Förklaring: Svärord eller könsrelaterade ord.

 

Användning av hack-/fuskklienter:

Straff: ban 7d -> ban 30d -> ban perm

Förklaring: Om en spelare t.ex. använder anti-knockback, kill aura, x-ray.

 

Reklam om andra servrar:

Straff: tillsägelse + mute 10h -> ban 1d -> ban 10d

Förklaring: T.ex. IP-adresser, discordlänkar osv.

 

Ovårdat namn och/eller skin:

Straff: Ban tills namn och/eller skin är bytt till något lämpligt. (Överklaga här)

Förklaring: Typ nakna skins, kränkande namn m.m.

 

Scamming:

Straff: ban 2d -> ban 10d -> ban 30d -> ban perm

Förklaring: När någon lurar någon annan på något sätt.

 

Duplicering/buggar:

Straff: tillsägelse + kick -> ban 2d -> ban 10d -> ban 30d

Förklaring: Användning av buggar i plugins samt duplicering av föremål.

 

Teaming i PvP:

Straff: tillsägelse -> ban 1d -> ban 10d

Förklaring: När man teamar upp i FFA.

 

Hot av något slag:

Straff: ban 30d -> ban perm

Förklaring: DDOS-hot, mordhot m.m.

 

Griefing:

Straff: ban 30d -> ban perm

Förklaring: Förstör för andra eller servern. Grov griefing på servern = IP-ban perm.

 

AFK-maskiner:

Straff: kick -> ban 2d -> ban 10d

Förklaring: Någon slags maskin som gör att man ej blir AFK-kickad.

 

Uppmaning till spam:

Straff: tillsägelse -> mute 1h -> mute 24h -> ban 2d -> mute perm

Förklaring: T.ex. “Skriv 123 om ni vill…”, “Alla som skriver … får 1000 kr” osv.

 

Felanvändning av /helpop:

Straff: tillsägelse -> mute 1h -> mute 24h -> ban 2d -> mute perm

Förklaring: Använder /helpop för att konversera med staffs t.ex.

 

För många djur på sin chunk:

Straff: tillsägelse + kick -> ban 1h -> ban 12h

Förklaring: När en person har mer än 20+ djur. Kanske inte gäller på alla servrar!